Menu
STRONA GŁÓWNA
          ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021          

Drodzy Rodzice!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu.

Klasa II i III – g.10.00 (tylko uczniowie)
Klasa I – g. 10.15 (uczeń + jeden rodzic)
Klasa IV i VI – g. 10.30 (tylko uczniowie)
Oddział przedszkolny – g. 10.45 (dziecko + jeden rodzic).
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole oraz ich przestrzeganie.

Z poważaniem Ewa Fyk


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
              Niepubliczna Szkoła Podstawowa          
Żulin 116
22-351 Łopiennik Górny

tel. 82 577 26 17
e-mail: sp-zulin@o2.pl


     

     


Chcemy działać po to, aby:

Nasi uczniowie:
Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia oraz otwarci na świat.
Mieli poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i swoje możliwości, szanowali siebie i innych,
byli samodzielni i odpowiedzialni, tolerancyjni i kulturalni.

Ich rodzice:
Chętnie posyłali swoje dziecko do szkoły.
Darzyli nas zaufaniem i mieli pewność, że ich dzieci będą miały zapewniony prawidłowy rozwój emocjonalny, intelektualny, duchowy, społeczny i fizyczny oraz aktywnie wspierali nasze działania.

Pracownicy szkoły:
Tworzyli przyjazną atmosferę i mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.

Szkoła:
Cieszyła się uznaniem w środowisku lokalnym. Prezentowała wysoki poziom nauczania i wychowania.
Stanowiła ośrodek życia kulturalnego najbliższej okolicy.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie